ศูนย์ครู

ภารกิจของศูนย์ครู Utica คือการช่วยเหลือครูในการรับมือกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครของสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเรา ศูนย์ครูจะสนับสนุนครูของเราผ่านกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งเสริมสร้างการสอนและปรับปรุงการเรียนรู้สําหรับนักเรียนทุกคน ศูนย์จะจัดหายานพาหนะสําหรับการเผยแพร่และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและแนวคิดด้านการศึกษาในปัจจุบัน

เวลาทําการของศูนย์ครู:

วันจันทร์, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, และวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 16:00 น.
วันอังคารตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 17:00 น.

ติดต่อ

เจมส์ เดลิตโต, ผู้กํากับ
โทรศัพท์ 315-368-6290

ทรัพยากร