อาคารและบริเวณ

ไมเคิล เฟอร์ราโร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [แฟกซ์]
mferraro@uticaschools.org

ทิฟฟานี่ เอ. เซอร์วิส
เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
(315) 368-6840
(315) 792-2260 [แฟกซ์]
taservice@uticaschools.org

มาร์ค ปาซิเอลโล
หัวหน้าคนงานซ่อมบํารุง
mpaciello@uticaschools.org

แดนโพสต์
หัวหน้าคนงานคุมขัง
dpost@uticaschools.org

Alex Fiorenza
Account Clerk
afiorenza@uticaschools.org