โรงเรียนมัธยม JFK

Colin Clark
Principal
DASA Coordinator
cclark@uticaschools.org

Andrew Kierpiec
Assistant Principal (A-L)
akierpiec@uticaschools.org
315.368.6645

Andrew DeJesus
Assistant Principal (M-Z)
adejesus@uticaschools.org
315.368.6688

โลโก้ JFK Raider

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ไซต์นี้ให้ข้อมูลโดยใช้ PDF โปรดไปที่ลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Reader DC