โรงเรียนมัธยมโดโนแวน

อาจารย์ใหญ่: Ann Marie Palladino
DASA และผู้ประสานงาน COVID-19
apalladino@uticaschools.org
หมายเลขหลัก: 315.368.6541
หมายเลขโทรสาร: 315-792-2077
ผู้ชม: 315-368-6547
พยาบาล: 315-368-6552
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (A-L): 315-368-6555
ที่ปรึกษา (A-L): 315-368-6553
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (M-Z): 315-368-6544
ที่ปรึกษา (M-Z): 315-368-6554
ผู้ประสานงานผู้ปกครอง: 315-368-4308

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ไซต์นี้ให้ข้อมูลโดยใช้ PDF โปรดไปที่ลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Reader DC