ประถมศึกษาเจฟเฟอร์สัน

 คิมเบอร์ลี แวนดูเรน
ครูใหญ่
ผู้ประสานงาน DASA
kvanduren@uticaschools.org
หมายเลขหลัก: 315-368-6700
โทรสารหลัก: 315-732-5902

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ไซต์นี้ให้ข้อมูลโดยใช้ PDF โปรดไปที่ลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Reader DC