ประถมศึกษาคองกลิง

นางเฮเธอร์ กาลินสกี้
ครูใหญ่
ผู้ประสานงาน DASA
hgalinski@uticaschools.org
สํานักงานใหญ่: 315-368-6815
โทรสาร: 315-724-7242
พยาบาล: Dragica Dzinic:
315-368-6503 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ไซต์นี้ให้ข้อมูลโดยใช้ PDF โปรดไปที่ลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Reader DC