ข้อมูลการเลือกตั้ง

วิ่งหาคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการการศึกษาสามารถรับข้อมูลและคําร้องได้ที่สํานักงานเสมียนคณะกรรมการของเขตการศึกษาเมือง Utica อาคารบริหารซึ่งตั้งอยู่ที่ 929 York Street, Utica, NY 13502 ระหว่างเวลา 8 น. ถึง 00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024

ตามคําสั่งของคณะกรรมการการศึกษา
เคธี ฮิวจ์ส เสมียนของคณะกรรมการ
อาคารอํานวยการ
929 ถนนยอร์ค
เขตการศึกษา Utica City, ยูทิกา, NY 13502

 

การพิจารณางบประมาณของโรงเรียน Utica ขั้นสุดท้ายไม่มีความคิดเห็นสาธารณะ, Rome Sentinel, Mike Jaquays