โอกาสการจ้างงาน 

ตําแหน่งงานว่างด้านธุรการ / employment@uticaschools.org

Security  /  employment@uticaschools.org

ผู้ช่วยครูทดแทน บริการอาหารทดแทน และเครื่องตรวจสอบอาหารทดแทน / employment@uticaschools.org

ครูทดแทน / employment@uticaschools.org

ผู้ช่วยครู / employment@uticaschools.org

ตําแหน่งงานว่างของครู / employment@uticaschools.org

สถาบันการเรียนรู้ Raiders / employment@uticaschools.org

การพยาบาล - ตําแหน่งงานว่าง / employment@uticaschools.org

บริการสนับสนุน - ตําแหน่งงานว่าง / employment@uticaschools.org

การขนส่ง / employment@uticaschools.org

จอภาพความปลอดภัย / employment@uticaschools.org

เสมียน - ตําแหน่งงานว่าง / employment@uticaschools.org

Custodial - ตําแหน่งงานว่าง / employment@uticaschools.org

การฝึกสอน / employment@uticaschools.org

บริการอาหาร / employment@uticaschools.org

การโพสต์ภายใน / internalposting@uticaschools.org